Amerikanska Gymnasiet Göteborg bygger ny skola i Karlastaden.

Amerikanska Gymnasiet Göteborg flyttar i augusti 2024 in i en nybyggd fastighet i den nya stadsdelen Karlastaden i Göteborg. Skolan får en från grunden arkitektritad byggnad baserad på Amerikanska Gymnasiets pedagogiska idé i sex våningsplan. Skolan konstrueras med modern internationell design och har bland annat 8,5 meter i takhöjd vid entréplan. Skolmaten serveras i skolans egen ”American Diner”, som sitter samman med en integrerad privat utomhusterass på våningsplan 4. 

Amerikanska Gymnasiet kommer att ligga i nära anslutning till Karlatornet som blir Sveriges högsta byggnad med sina 245 meter.

Amerikanska Gymnasiet kommer i samband med flytten att få en unik skolbyggnad i Göteborg. Varje liten del i byggnaden är formad utifrån en pedagogisk tanke – att kunna ge varje elev och medarbetare bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential. De pedagogiska miljöer vi tagit fram är bland annat en stor debattsal, rekreationsytor, laborationssal, mediaredaktion, office, elevhälsa, klassrum, homebase, green room och två skolbibliotek. 

Helheten innebär att skolans elever ännu bättre kommer att få möjligheter till att kunna utvecklas mot att bli redo för en allt mer internationell arbetsmarknad. I Amerikanska Gymnasiets logotype kan man läsa ”Get ready for the world”, något som nu också själva skolbyggnaden kommer att kunna leva upp till.

Skolans alla klassrum är utrustade med den senaste digitala tekniken. För naturvetenskapsprogrammet kommer också den nya laborationssalen innebära möjligheter till laborationer på en helt ny nivå. För samhälle- media och kriminologi kommer de nya salarna att vara närmast autentiska verkliga arbetsmiljöer för branscherna. Detsamma gäller ekonomiprogrammet och teknikprogrammet, som har anpassade ytor för respektive programinriktningar.

– För oss är Karlastaden en självklar plats för Amerikanska Gymnasiet, säger styrelseledamot Göran Grell. Vi vill vara där framtiden finns!