RK Travel Group

RK Travel Group

Berätta om RK Travel Group. Vilka är ni?

Vi är Nordens största resegrossist i gruppresebranschen och har funnits sedan 1976. Vår affärsidé är att initiera, skapa och producera prisvärda paketlösningar och skräddarsydda grupparrangemang för bussreseföretag, resebyråer och researrangörer. I dag är vi ett 30-tal anställda och har vårt kontor i centrala Göteborg. Vi genomför 3 000 gruppresor årligen och våra kunder finns i hela Sverige, Norge och Finland. Vårt främsta konkurrensmedel är den kunskap vi har samlat på oss och våra stora samlade inköp.

 

Hur kom ni i kontakt med Travelmate?

Den 1 oktober 2014 köpte Göran och Fredrik företaget tillsammans med Per Göransson, försäljningschef och son till företagets grundare Bertil som därefter valde att gå i pension. Detta var ett välgrundat beslut då Göran, som har över 35 års erfarenhet i resebranschen, sedan länge hade följt företaget. RK har en unik position, stabil tillväxt och god lönsamhet. Kvaliteten på medarbetarna har sedan lång tid tillbaka varit vida känt inom branschen. Vid tidpunkten var företaget däremot i behov av att moderniseras, med ny teknik och ett annat ledarskap. Jag vet att Göran diskuterade affären under flera år innan köpet, utan att sätta press på säljaren, för att hitta det optimala tillfället och förutsättningar för bägge parter.

 

Hur gick tankarna kring att Travelmate skulle investera i RK Travel Group?

Det är inte lätt att ta över ett företag med sådan gedigen historia som RK har. Det finns en väldigt stark företagskultur, med många medarbetare som arbetat tillsammans under många år och som besitter en unik kunskap och kompetens. När förändringen tillkännagavs gick det ett sus i lokalen. Det kändes spännande och lite pirrigt! Vi hade alla en positiv inställning och en känsla av att ”nu kör vi”. Sedan började vår gemensamma resa på RK, vilket är något vi verkligen aldrig har ångrat!

Berätta om RK Travel Group. Vilka är ni?

Vi är Nordens största resegrossist i gruppresebranschen och har funnits sedan 1976. Vår affärsidé är att initiera, skapa och producera prisvärda paketlösningar och skräddarsydda grupparrangemang för bussreseföretag, resebyråer och researrangörer. I dag är vi ett 30-tal anställda och har vårt kontor i centrala Göteborg. Vi genomför 3 000 gruppresor årligen och våra kunder finns i hela Sverige, Norge och Finland. Vårt främsta konkurrensmedel är den kunskap vi har samlat på oss och våra stora samlade inköp.

Hur kom ni i kontakt med Travelmate?

Den 1 oktober 2014 köpte Göran och Fredrik företaget tillsammans med Per Göransson, försäljningschef och son till företagets grundare Bertil som därefter valde att gå i pension. Detta var ett välgrundat beslut då Göran, som har över 35 års erfarenhet i resebranschen, sedan länge hade följt företaget. RK har en unik position, stabil tillväxt och god lönsamhet. Kvaliteten på medarbetarna har sedan lång tid tillbaka varit vida känt inom branschen. Vid tidpunkten var företaget däremot i behov av att moderniseras, med ny teknik och ett annat ledarskap. Jag vet att Göran diskuterade affären under flera år innan köpet, utan att sätta press på säljaren, för att hitta det optimala tillfället och förutsättningar för bägge parter.

Hur gick tankarna kring att Travelmate skulle investera i RK Travel Group?

Det är inte lätt att ta över ett företag med sådan gedigen historia som RK har. Det finns en väldigt stark företagskultur, med många medarbetare som arbetat tillsammans under många år och som besitter en unik kunskap och kompetens. När förändringen tillkännagavs gick det ett sus i lokalen. Det kändes spännande och lite pirrigt! Vi hade alla en positiv inställning och en känsla av att ”nu kör vi”. Sedan började vår gemensamma resa på RK, vilket är något vi verkligen aldrig har ångrat!

Hur såg processen ut från början till slut?

Samtalen och förhandlingarna var inget som vi medarbetare var delaktiga i, från vår sida sköttes det till 100 % av Bertil och hans revisor. Efter att information om köpet gått ut ägnade Fredrik och Göran två-tre månader till att sätta sig in i bolaget på djupet genom att prata med medarbetare, kunder och leverantörer. Därefter inleddes ett förändringsarbete där ledningsgruppen och alla medarbetare var involverade. Det var högt tempo och väldigt spännande att vara delaktig i denna del av processen.

 

Vilken roll har Travelmate för er i dag? På vilket sätt bidrar de?

Även om det är Göran som är VD i dag så är det ledningsgruppen som har det största inflytandet över den dagliga driften. Göran arbetar i styrelsen tillsammans med Per Göransson och Sabine Söndergaard, som är extern styrelseordförande. De flesta medarbetarna på RK har varit med under lång tid, vår kultur och känsla för bolaget är så nära ägarna det kan bli.

Göran och Fredrik kom in med energi, tankar, support och glädje. Den första tiden skedde utvecklingen av RK på heltid. De hängde vid kaffemaskinen och lyssnade på vad medarbetarna tyckte, tänkte och önskade. Vi byggde ett helt nytt affärssystem, ordnade ergonomiska arbetsplatser och bytte till mer ändamålsenliga lokaler. Vi har även utarbetat ett styrkort att arbeta efter, som gör att vi fokuserar på rätt saker, med start och mål. Göran har mycket erfarenhet från resebranschen och ledarskap under tillväxt, medan Fredrik är vass på det ekonomiska och HR-frågor. De kompletterar varandra fint. Det märks att de har en god relation till varandra, såväl som till oss som jobbar på RK – de är verkligen två i gänget!

 

Vilka är de största vinsterna av samarbetet med Travelmate?

Trots den tuffa period som vår bransch genomlidit i sviter av pandemi och krig finns det en optimistisk syn på framtiden. Göran och Fredrik finns alltid tillgängliga för var och en av oss medarbetare och under pandemin kände vi oss delaktiga hela vägen. De har bred erfarenhet av att driva företag från olika branscher i olika faser och jag tror inte att RK hade klarat sig igenom den kris som resebranschen genomled i nästan tre år med andra personer bakom spakarna. Nu har vi tagit oss igenom pandemin och det är ”fast-forward” som gäller igen! Som de båda säger: det är få saker i ett bolag som är hemliga. De lever under devisen ”People support what they create”, vilket innebär att vi medarbetare alltid känner oss delaktiga i företagets utveckling och kurs. Starkare än någonsin – 50 år till.

Hur såg processen ut från början till slut?

Samtalen och förhandlingarna var inget som vi medarbetare var delaktiga i, från vår sida sköttes det till 100 % av Bertil och hans revisor. Efter att information om köpet gått ut ägnade Fredrik och Göran två-tre månader till att sätta sig in i bolaget på djupet genom att prata med medarbetare, kunder och leverantörer. Därefter inleddes ett förändringsarbete där ledningsgruppen och alla medarbetare var involverade. Det var högt tempo och väldigt spännande att vara delaktig i denna del av processen.

Vilken roll har Travelmate för er i dag? På vilket sätt bidrar de?

Även om det är Göran som är VD i dag så är det ledningsgruppen som har det största inflytandet över den dagliga driften. Göran arbetar i styrelsen tillsammans med Per göransson och Sabine Söndergaard, som är extern styrelseordförande. De flesta medarbetarna på RK har varit med under lång tid, vår kultur och känsla för bolaget är så nära ägarna det kan bli.

Göran och Fredrik kom in med energi, tankar, support och glädje. Den första tiden skedde utvecklingen av RK på heltid. De hängde vid kaffemaskinen och lyssnade på vad medarbetarna tyckte, tänkte och önskade. Vi byggde ett helt nytt affärssystem, ordnade ergonomiska arbetsplatser och bytte till mer ändamålsenliga lokaler. Vi har även utarbetat ett styrkort att arbeta efter, som gör att vi fokuserar på rätt saker, med start och mål. Göran har mycket erfarenhet från resebranschen och ledarskap under tillväxt, medan Fredrik är vass på det ekonomiska och HR-frågor. De kompletterar varandra fint. Det märks att de har en god relation till varandra, såväl som till oss som jobbar på RK – de är verkligen två i gänget!

Vilka är de största vinsterna av samarbetet med Travelmate?

Trots den tuffa period som vår bransch genomlidit i sviter av pandemi och krig finns det en optimistisk syn på framtiden. Göran och Fredrik finns alltid tillgängliga för var och en av oss medarbetare och under pandemin kände vi oss delaktiga hela vägen. De har bred erfarenhet av att driva företag från olika branscher i olika faser och jag tror inte att RK hade klarat sig igenom den kris som resebranschen genomled i nästan tre år med andra personer bakom spakarna. Nu har vi tagit oss igenom pandemin och det är ”fast-forward” som gäller igen! Som de båda säger: det är få saker i ett bolag som är hemliga. De lever under devisen ”People support what they create”, vilket innebär att vi medarbetare alltid känner oss delaktiga i företagets utveckling och kurs. Starkare än någonsin – 50 år till.