Amerikanska Gymnasiet

Amerikanska Gymnasiet

Berätta om Amerikanska Gymnasiet, vilka skulle du säga att ni är?

Vi är ett skolinitiativ i Sverige som kombinerar det bästa från den amerikanska skolan inom ramen för den svenska läroplanen. Svensk gymnasieskola med inspiration av den struktur, disciplin och roliga event som finns i amerikanska high school. Vi har ett stort fokus på speech, retorik, debatt och ”after school activities” med olika klubbar.

 

Hur kom ni i kontakt med Travelmate?

Vi grundades 2015 och Travelmate kom in i bilden ett par år senare, någonstans runt 2017. Jag skulle nog säga att det var lite av en slump egentligen. En av ägarna, som bodde granne med Göran, berättade för honom om vår skola och han blev genast intresserad. Han i sin tur pratade ihop sig med Fredrik som även han gillade vår idé. Inför uppstarten 2019 var de båda två jätteinvolverade.

 

Hur väcktes tankarna kring att Travelmate skulle investera i Amerikanska Gymnasiet?

Självklart så fanns det till viss del ett ekonomiskt perspektiv. För att starta en skola krävs det en långsiktighet även gällande ekonomisk stabilitet. Man behöver vara en garant för att det ska bli bra för alla elever och lärare som väljer att söka sig till oss. En annan del som var med och avgjorde beslutet var den kompetens som både Göran och Fredrik besitter. Det betyder mycket för skolan och för eleverna att det är skickliga människor som är involverade som ägare. För oss är det viktigt att vi ger eleverna det de behöver för att kunna ta sig ut i världen efter studenten och det är ännu en faktor som gör Travelmate till det rätta valet för oss. De är superentreprenörer med världsvana, som har mycket att bidra med till skolverksamheten!

Berätta om Amerikanska Gymnasiet, vilka skulle du säga att ni är?

Vi är ett skolinitiativ i Sverige som kombinerar det bästa från den amerikanska skolan inom ramen för den svenska läroplanen. Svensk gymnasieskola med inspiration av den struktur, disciplin och roliga event som finns i amerikanska high school. Vi har ett stort fokus på speech, retorik, debatt och ”after school activities” med olika klubbar.

 

Hur kom ni i kontakt med Travelmate?

Vi grundades 2015 och Travelmate kom in i bilden ett par år senare, någonstans runt 2017. Jag skulle nog säga att det var lite av en slump egentligen. En av ägarna, som bodde granne med Göran, berättade för honom om vår skola och han blev genast intresserad. Han i sin tur pratade ihop sig med Fredrik som även han gillade vår idé. Inför uppstarten 2019 var de båda två jätteinvolverade.

 

Hur väcktes tankarna kring att Travelmate skulle investera i Amerikanska Gymnasiet?

Självklart så fanns det till viss del ett ekonomiskt perspektiv. För att starta en skola krävs det en långsiktighet även gällande ekonomisk stabilitet. Man behöver vara en garant för att det ska bli bra för alla elever och lärare som väljer att söka sig till oss. En annan del som var med och avgjorde beslutet var den kompetens som både Göran och Fredrik besitter. Det betyder mycket för skolan och för eleverna att det är skickliga människor som är involverade som ägare. För oss är det viktigt att vi ger eleverna det de behöver för att kunna ta sig ut i världen efter studenten och det är ännu en faktor som gör Travelmate till det rätta valet för oss. De är superentreprenörer med världsvana, som har mycket att bidra med till skolverksamheten!

Hur såg processen ut från början till slut?

Efter att Fredrik och Göran blivit introducerade för vår idé, påbörjades en process med flera möten där vi på djupet kunde presentera Amerikanska Gymnasiet. Dessa möten ledde till att Travelmates intresse blev ännu större – de insåg möjligheten att kunna göra skillnad för många människor. Syftet med hela projektet är att varje elev och medarbetare ska få utvecklas till att nå sin fulla potential. Hela styrelsen har formats efter vilka kompetenser som vi tror är det bästa för skolan. I början hade vi endast en skola. Från 2023 kommer vi ta emot elever på fem skolor runt om i Sverige.

 

Vilken roll har Travelmate för er i dag? På vilket sätt bidrar de?

Göran är en av ledamöterna i Amerikanska Gymnasiets styrelse och är med på alla våra möten. Vid alla större frågor och stora beslut är Göran ett självklart bollplank. Han har alltid kloka tankar och jag är väldigt glad över att ha honom att diskutera med. Fredrik träffar jag inte lika ofta, men de gånger jag gör det märks det att han har mycket att bidra med.

 

Vilka är de största vinsterna av samarbetet med Travelmate?

Något vi verkligen uppskattar med Travelmate är att de besitter ett entreprenörskap som kan smitta av sig på rektorer, lärare, elever och alla därtill. Det är tydligt att deras fokus är att hitta de bästa lösningarna för både verksamheten och eleverna. Det internationella perspektiv de bär med sig är också mycket positivt. Ett av skolans stora syften är att rusta eleverna för en global arbetsmarknad, vilket är ett perspektiv som både Göran och Fredrik bidrar med. De vet vad det betyder att vara en världsmedborgare i dag.

Hur såg processen ut från början till slut?

Efter att Fredrik och Göran blivit introducerade för vår idé, påbörjades en process med flera möten där vi på djupet kunde presentera Amerikanska Gymnasiet. Dessa möten ledde till att Travelmates intresse blev ännu större – de insåg möjligheten att kunna göra skillnad för många människor. Syftet med hela projektet är att varje elev och medarbetare ska få utvecklas till att nå sin fulla potential. Hela styrelsen har formats efter vilka kompetenser som vi tror är det bästa för skolan. I början hade vi endast en skola. Från 2023 kommer vi ta emot elever på fem skolor runt om i Sverige.

 

Vilken roll har Travelmate för er i dag? På vilket sätt bidrar de?

Göran är en av ledamöterna i Amerikanska Gymnasiets styrelse och är med på alla våra möten. Vid alla större frågor och stora beslut är Göran ett självklart bollplank. Han har alltid kloka tankar och jag är väldigt glad över att ha honom att diskutera med. Fredrik träffar jag inte lika ofta, men de gånger jag gör det märks det att han har mycket att bidra med.

 

Vilka är de största vinsterna av samarbetet med Travelmate?

Något vi verkligen uppskattar med Travelmate är att de besitter ett entreprenörskap som kan smitta av sig på rektorer, lärare, elever och alla därtill. Det är tydligt att deras fokus är att hitta de bästa lösningarna för både verksamheten och eleverna. Det internationella perspektiv de bär med sig är också mycket positivt. Ett av skolans stora syften är att rusta eleverna för en global arbetsmarknad, vilket är ett perspektiv som både Göran och Fredrik bidrar med. De vet vad det betyder att vara en världsmedborgare i dag.