Vår insats gör skillnad för bolagen, för människorna och på sista raden.

Våra investeringar görs visserligen i kronor men än viktigare är vår insats i tid. Mycket tid. Engagemang i världsklass. Ovärderlig erfarenhet. Nya ögon på gamla sanningar. Success stories i bagaget. Beprövade processer. Ett nätverk som står redo.

Vår insats gör skillnad för bolagen, för människorna och på sista raden.

Våra investeringar görs visserligen i kronor men än viktigare är vår insats i tid. Mycket tid. Engagemang i världsklass. Ovärderlig erfarenhet. Nya ögon på gamla sanningar. Success stories i bagaget. Beprövade processer. Ett nätverk som står redo.

Målet är alltid en hållbar och långsiktigt lönsam framtid i ett partnerskap som bygger på schyssta värderingar, ömsesidighet och samsyn.

Målet är alltid en hållbar och långsiktigt lönsam framtid i ett partnerskap som bygger på schyssta värderingar, ömsesidighet och samsyn.

Travelmate i siffror

#1
Starka bolag som har som
ambition att bli eller redan
är marknadsledande.
>200
Verksamheter som omsätter
20 – 200 mkr.
3år
Företag med minst
tre verksamhetsår.
100%

Företag som erbjuder 40 –100% ägande, gärna vid generationsskiften eller MBO.

Travelmate i siffror

>200
Verksamheter som omsätter 20 – 200 mkr.
3år
Företag med minst tre verksamhetsår.
#1
Starka bolag som har som ambition att bli eller redan är marknadsledande.
100%
Företag som erbjuder 20 –100% ägande, gärna vid generationsskiften eller MBO.

Vi vill bidra med erfarenhet, envishet, sunt förnuft och goda värderingar."

– Göran Grell

Vi vill bidra med erfarenhet, envishet, sunt förnuft och goda värderingar."

– Göran Grell

Potential

Vi tillvaratar den inneboende potentialen och bygger bolag, tillväxt och lönsamhet.

Resurser

Vi tillför kapital, kunskap, kontakter och management.

Ledning

Vi jobbar nära företagets ledning och entreprenörens engagemang.

Marknad

Vi är sälj- och marknadsdrivna och har alltid vårt fokus på resultat – i aktiviteter och finansiellt.

Potential

Vi tillvaratar den inneboende potentialen och bygger bolag, tillväxt och lönsamhet.

Resurser

Vi tillför kapital, kunskap, kontakter och management.

Ledning

Vi jobbar nära företagets ledning och entreprenörens engagemang.

Marknad

Vi är sälj- och marknadsdrivna och har alltid vårt fokus på resultat – i aktiviteter och finansiellt.

Några bolag vi stolt investerat i

Några bolag vi stolt investerat i